Inmätning

Vi mäter in det som är befintligt, vilket kan vara höjder på en tomt eller en byggnads konturer.

Grovutsättning

Grövre utsättning före schaktning.

Terrängmodeller

Vi gör modeller i 2D eller 3D som kan användas för styrning av en maskin eller för att presentera ett mätresultat.

Finutsättning

Finutstakning sker efter schaktning, men innan arbetet påbörjas, och innebär att man spänner upp trådar i blivande husliv.

Mätningstjänster

Vi utför de flesta mätningarna, hör gärna med oss vad du behöver hjälp med att mäta in eller få beräknat.

Lägeskontroll

Görs på formen före gjutning och är en specifik kontroll av att byggnaden hamnar på rätt ställe enligt bygglov, både i plan och i höjd.