Utstakning, utsättning och lägeskontroll

Slutbevis

Genom lägeskontrollen visar du att nya byggnader eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Du behöver göra en lägeskontroll om det står i beslutet om startbesked eller om din bygglovshandläggare begär det.
Det är bra att göra lägeskontrollen så tidigt som möjligt eftersom det minskar risken för dyra flyttningar om någon ny byggnad eller tillbyggnad placerats fel. Till exempel efter formsättning av grunden eller direkt då prefabricerade element monterats för grunden.
Intyget är ett underlag för slutbesked. Du behöver bara göra  lägeskontroll om det står i bygglovets startbesked eller om bygglovshandläggaren begär det. Då behöver du skicka in ett intyg om gjord lägeskontroll för att få slutbesked.

Våra instrument

Vi använder moderna Totalstationer från Leica Geosystems som genomgår årliga kontroller för att säkerställa högsta kvalitet.
Våra GPS/GNSS-system som vi använder kommer från Topcon och Leica.
Vi använder mjukvaran GEO från Svensk Byggnadsgeodesi när vi utför beräkningar.

Nöjd kund

Supersmidigt!

Tack för snabb och proffsig hjälp - vill ni ha rekommendation eller review så säg till vart jag skall skriva den

/Henrik

Kontakta oss
 

  • Här kan du ladda upp ritningsunderlag som vi behöver för att göra en bedömning
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)