Utstakning, utsättning och lägeskontroll

Grovutstakning

 När gör man en grovutstakning ?

Ska du bygga nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan du behöva göra en grovutstakning. Då markeras den blivande byggnadens läge direkt på marken. 
Det är viktigt att nybyggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, i rätt position och med rätt höjd på färdigt golv eller sockel, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger.
Gör helst utstakning innan schaktningsarbetena påbörjas eftersom det minskar risken för att det blir fel. Om en ny byggnad eller en tillbyggnad inte hamnar rätt enligt ditt beviljade bygglov riskerar du att inte få slutbesked från kommunen.

Våra instrument

Vi använder moderna Totalstationer från Leica Geosystems som genomgår årliga kontroller för att säkerställa högsta kvalitet.
Våra GPS/GNSS-system som vi använder kommer från Topcon och Leica.
Vi använder mjukvaran GEO från Svensk Byggnadsgeodesi när vi utför beräkningar.

Nöjd kund

Supersmidigt!

Tack för snabb och proffsig hjälp - vill ni ha rekommendation eller review så säg till vart jag skall skriva den

/Henrik

Kontakta oss
 

  • Här kan du ladda upp ritningsunderlag som vi behöver för att göra en bedömning
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)