Vi utför de mätningar som behövs på en byggarbetsplats eller en markanläggning.

Våra mätningstekniker ser till att alla delar i en byggprocess hamnar på rätt ställe. Det kan vara att vi säkerställer att en vägg eller ett rör hamnar på rätt plats eller inmätning av en brunn. Innan ni gjuter en grund är det ofta vi som gör en lägeskontroll.

Vår kompetens

  • Utsättning
  • Inmätning
  • Lägeskontroll
  • Utstakning
  • Terrängmodeller
  • Maskinstyrning
  • MBS
  • Volymberäkningar
  • Byggnät
  • Mätningstjänster

Våra instrument

Vi använder moderna Totalstationer från Leica Geosystems som genomgår årliga kontroller för att säkerställa högsta kvalitet.
Våra GPS/GNSS-system som vi använder kommer från Topcon.
Vi använder mjukvaran GEO från Svensk Byggnadsgeodesi när vi utför beräkningar.