Utstakning, utsättning och lägeskontroll

Terrängmodell

Våra terrängmodeller har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna den mark vi mäter in åt våra kunder.
Nivåkurvor kan skapas med valfri ekvidistans direkt ur terrängmodellen. Nivåkurvor kan också visas direkt i modellen.
Ur terrängmodellen kan även terrängsektioner och terrängprofiler, skapas när det behövs.
Volymberäkning
Volymberäkning modell-mot-modell innebär att volymer kan beräknas mellan två valfria modeller, mellan en modell och en referensnivå eller mellan modellen och sin egen bottenyta (beräkning av högar mm).
Resultatet av beräkningen ges som schakt- och fyllningsvolymer och areor.
Dessutom kan en differensmodell skapas vid volymberäkningen. Ur denna kan i sin tur schakt- och fyllplan erhållas för att du som kund ska få en bra översikt över schakt- och fyllningsmassornas placering.

Maskinstyrning

Vi skapar även modeller för maskinstyrning som laddas upp i maskinens utrustning.

MBS

Vi gör även MBS-modeller när våra kunder behöver det. Det är en mer avancerad typ av terrängmodellering för vissa applikationer.

Vår kompetens

Ring gärna om du har frågor !

Lägeskontroll

Mejla till Göran: goran@ggtek.se

Våra instrument

Vi använder moderna Totalstationer från Leica Geosystems som genomgår årliga kontroller för att säkerställa högsta kvalitet.
Våra GPS/GNSS-system som vi använder kommer från Topcon och Leica.
Vi använder mjukvaran GEO från Svensk Byggnadsgeodesi när vi utför beräkningar.

Nöjd kund

Supersmidigt!

Tack för snabb och proffsig hjälp - vill ni ha rekommendation eller review så säg till vart jag skall skriva den

/Henrik

Kontakta oss
 

  • Här kan du ladda upp ritningsunderlag som vi behöver för att göra en bedömning
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)