Utstakning, utsättning och lägeskontroll

Lägeskontroll

Vi är experter på att göra en lägeskontroll. Lägeskontroll brukar ofta göras när formen till grunden är färdig men innan man gjuter plattan. Lägeskontrollen innebär en kontroll av att byggnaden verkligen kommer att hamna på rätt plats utifrån utstakningen. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov.
Det är alltid byggherren som är ansvarig för att byggnationen hamnar på rätt plats, oavsett om utstakning krävs eller inte. Utstakning och lägeskontroll kan även krävas för åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver en anmälan enligt plan- och bygglagen, så kallad anmälningspliktig åtgärd.

Våra instrument

Vi använder moderna Totalstationer från Leica Geosystems som genomgår årliga kontroller för att säkerställa högsta kvalitet.
Våra GPS/GNSS-system som vi använder kommer från Topcon och Leica.
Vi använder mjukvaran GEO från Svensk Byggnadsgeodesi när vi utför beräkningar.

Nöjd kund

Supersmidigt!

Tack för snabb och proffsig hjälp - vill ni ha rekommendation eller review så säg till vart jag skall skriva den

/Henrik

Kontakta oss
 

  • Här kan du ladda upp ritningsunderlag som vi behöver för att göra en bedömning
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)