Utstakning, utsättning och lägeskontroll

Byggnät - Stomnät

Vi är experter på att skapa ett lokalt geodetiskt nät för en byggarbetsplats. Ett byggnät innebär att man har en lokal referens för uppställningar med Totalstation vid etablering inför mätningar. Vi uppför dessa mycket kvalificerade nät där vi själva har ett uppdrag men gör även nät på förfrågan åt andra aktörer. Grunden är GNSS-punkter men kan i förekommande fall även kompletteras med stompunkter från Lantmäteriet. Det nationella nätet SWEREF 99 RH 2000, som är baserad på GNSS-tekniken, används som regel men vi kan även mäta lokalt i 0-koordinater. I förekommande fall utför vi även en nätutjämning mellan de olika ingående mätpunkterna.

Vår kompetens

Ring gärna om du har frågor !

Lägeskontroll

Mejla till Göran: goran@ggtek.se

Våra instrument

Vi använder moderna Totalstationer från Leica Geosystems som genomgår årliga kontroller för att säkerställa högsta kvalitet.
Våra GPS/GNSS-system som vi använder kommer från Topcon och Leica.
Vi använder mjukvaran GEO från Svensk Byggnadsgeodesi när vi utför beräkningar.

Nöjd kund

Supersmidigt!

Tack för snabb och proffsig hjälp - vill ni ha rekommendation eller review så säg till vart jag skall skriva den

/Henrik

Kontakta oss
 

  • Här kan du ladda upp ritningsunderlag som vi behöver för att göra en bedömning
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)