Lediga tjänster.

Mätningstekniker - Stockholm
Vi söker Mätningstekniker med minst 2 års praktisk erfarenhet som kan arbeta självgående på byggarbetsplatser i Stor-Stockholm. Du arbetar med utsättning och inmätningar. Ska kunna läsa och förstå ritningar.
Du ska kunna hantera programmet GEO från SBG.
Vi använder Leica TS16.
Rätt person kan räkna med bra villkor.
  • Vi har kollektivavtal och försäkringar
  • Vår personal har Tjänstepension utöver lönen
  • Företagsbil
  • Rikskort
  • Dator
  • Mobil
  • Bonussystem

Vilka är vi som arbetsgivare ?

Arbetet utförs som konsult och varierar mellan olika projekt. Vi är ett framgångsrikt hårt satsande företag som på sikt tänker expandera i Sverige och vi vill vara det företag där de flesta vill arbeta. Vår ambition är att vara företaget som andra jämför sig med, vi ska vara bäst. Vill du vara med om en spännande resa där allt kan hända och jobba i företaget som satsar på sina medarbetare men också tar hand om sina kunder på bästa sätt så ska du söka jobbet hos oss idag.

Välkommen med din ansökan och CV ! 

goran@ggtek.se

Om Oss
GG Teknik och Service i Danderyd AB är ett modernt konsultbolag med inriktning mot mätteknik. Med marknadsledande utrustning, fortbildning för våra medarbetare och god kamratanda tar vi sikte på vår vision, att leverera marknadsledande tjänster. I dagsläget tar vi både bygg- och anläggningsuppdrag men fler affärsområden kommer att byggas på med tiden.

Välkommen med din ansökan och CV ! 

goran@ggtek.se

Available positions.

Measurement techniques - Stockholm
We are looking for Measurement Techniques with experience that can work independently on construction sites in Greater Stockholm. You work with release and surveys. Must be able to read and understand drawings.
You should be able to handle the GEO program from SBG.
The right person can count on good conditions.

Who are we as an employer?
The work is performed as a consultant and varies between different projects. We are a successful hard-invested company that in the long term intends to expand in Sweden and we want to be the company where most people want to work. Our ambition is to be the company that others compare with, we should be the best. If you want to participate in an exciting journey where everything can happen and work in the company that invest in their employees but also take care of their customers in the best way, then you should seek the job with us today.

Welcome with your application and CV!